1. TOIMINTA-AJATUS

Ilmajoen Kisailijat ry - Jalkapallojaosto on Suomen Palloliiton, jäsenseura, kuuluen sen organisaatioon olemalla yksi sen jäsenseuroista.

Jalkapallojaoston tehtävänä on Ilmajoella kehittää, ohjata ja valvoa jalkapallotoimintaa, järjestää lajin kilpailu- ja harrastustoimintaa, toteuttaa koulutusta toiminnan eri osa-alueilla, edesauttaa seuran joukkueiden toimintaa, myötävaikuttaa harrastus- ja kilpailuolosuhteiden kehittämiseen ja toimimalla kaikin tavoin jalkapalloilun harrastuksen ja kiinnostuksen lisäämiseksi.

Jalkapallojaoston tehtävä on jalkapalloharrastuksen tarjoaminen; lapsille, nuorille ja aikuisille Ilmajoella taitotasosta riippumatta. Kasvatustyön ohella tarjoamme mahdollisuuden kehittyä omien taitojensa ja motivaation mukaisesti. Kannustamme vanhempia ja huoltajia osallistumaan liikunta- ja seuratyöhön.

Jalkapallojaosto noudattaa Suomen Palloliiton ”Kaikki pelaa – ohjelmaa”. Lapsella ja nuorella on oikeus liikkua, oikeus kokea itsensä tärkeäksi liikkuessaan. Lapsella ja nuorella on oikeus nauttia liikkumisestaan urheiluseurassa. Kaikki Pelaa – ohjelman arvopohja pohjautuu lasten ja nuorten oikeuksiin. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus kannustavaan ja turvalliseen jalkapalloharrastukseen. Kaikki Pelaa – ohjelman arvopohjaa vahvistavat FIFA:n ja UEFA:n Fair Play – koodit, Suomen Liikunnan ja Urheilun (SLU) eettiset ohjesäännöt ja luonnollisesti myös suomalaisen jalkapallon jo vuonna 1991 käyttöön ottama Vihreä Linja ja sen arvot: Fair Play – Reilu peli, Yhtenäinen jalkapalloperhe, Kansainvälisyys, Vastuu ihmisestä ja ympäristöstä, Vuorovaikutus, Iloisuus, Suvaitsevaisuus.

Jaosto valitsee järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan, vuoro- ja kenttä-vastaavan, taitokilpailuvastaavan, varuste- ja palkintovastaavan, valmennusvastaavan, somevastaavan, pelinohjaajavastaavan, pallokouluvastaavat, edustajat Ilmajoen Kisailijain johtokuntaan ja Ilmajoen Liikunnan ja Urheilun tuki ry:n hallitukseen sekä muihin tarvittaviin tehtäviin.

JALKAPALLOJAOSTON STRATEGIA

Toimintasuunnitelma pohjautuu sekä palloliiton omaan, että suomalaisen jalkapalloilun yhteisesti sovittuun strategiaan. Strategia, jota päivitetään jatkuvasti, toimii samalla jalkapallojaoston työkaluna. Strategiassa on määritelty jalkapallojaostolle myös Missio, Visio ja Arvot.

MISSIO:
Jalkapallo jokaiselle – yli rajojen
’Jalkapalloa jokaiselle – yli rajojen’ perustuu yhdenvertaisuudelle; Jokaisella on oikeus olla jalkapallotoiminnassa mukana sukupuolesta, kyvyistä, rodusta, uskonnosta tai muusta taustasta riippumatta, omalla tasollaan ja omalla tavallaan.
VISIO:
Monipuolinen ja osaava jalkapallon edelläkävijä
Jalkapallojaosto kunnioittaa vanhoja perinteitä, mutta haluaa samalla olla myös ennakkoluuloton
edelläkävijä ja suunnannäyttäjä suomalaisessa jalkapallossa.
ARVOT:
Iloisuus, Luotettavuus, Menestys ja Yhteisöllisyys
Perusarvoissa on päädytty siihen, että koko suomalaisella jalkapallolla tulee olla yhteiset arvot.

TOIMINTA

Jalkapallojaosto järjestää kokouksia vuoden aikana 7-12 kertaa, asiamäärästä riippuen.

Joukkuetoimintaa seuralla on junioreissa jalkapallosarjoissa eri ikäryhmissä. Lisäksi löytyy myös miesjoukkue IV-divisioonassa sekä naisjoukkue III-divisioonassa. Joukkueet pelaavat Palloliiton läntisen alueen alaisissa sarjoissa, Energialiigassa sekä eri turnauksissa ympäri maata. Pelipassien (lisenssi) määrä on yli 300.

Harjoittelu- ja pelitoiminta on Ilmajoella talviaikaan keskittynyt Myötätuuli Areenaan ja Ilmajoki-halliin. Kesäaikaan toiminta keskittyy Laidunalueen kenttäalueille ja Honkalanmäen kentälle sekä keväällä lyhyen jakson on käytössä Vanhakenttä ja Keskuskenttä (hiekkakentät). Ilmajoen Kunnan kanssa jalkapallojaosto tekee yhteistyötä kenttävuorojen jaon ja uusien kenttäalueiden suunnittelussa sekä toteuttamisessa.

Jalkapallojaosto kouluttaa valmentajia piirin eritasoisilla kursseilla. Jaosto järjestää junioreille pelinohjaajakurssin. Jaosto pyrkii jatkamaan sekä naisten että miesten harrastejalkapalloryhmien toimintaa. Jaosto järjestää nuoremmille lapsille suunnatun Jalkapallohulinat tapahtuman. Jaosto järjestää junioreille seuran oman taitokilpailun.

KOULUTUS JA VALMENNUS

Tavoite jalkapallojaostolla on, että valmentajien sekä muiden joukkueiden toimihenkilöiden koulutustaso on riittävällä tasolla.

PALKITSEMISET JA HUOMIOIMISET

Jaoston kauden päätöstilaisuus on loka-marraskuulla, jossa palkitaan kaikki pelaajat sekä jaetaan erikoispalkinnot. Kunnan järjestämässä palkitsemistilaisuudessa joulukuussa myös jalkapallo lisää näkyvyyttä. Merkkipäivät ja muut palkitsemiset käsitellään tapauskohtaisesti jaostossa.