PUHEENJOHTAJA

Toimii puheenjohtajana jaoston kokouksissa
Valmistaa ja esittelee jaoston kokouksissa esille tulevat asiat yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan ja muiden toimihenkilöiden kanssa
Valvoo, että jaoston päätökset pannaan täytäntöön ja seuraa eri toimihenkilöiden toimintaa
Valvoo, että jaoston kirjanpitoa hoidetaan jaoston hyväksymän järjestelmän mukaisesti ja, että jaoston rahavarat pidetään talletettuina jaoston päätösten mukaisella tavalla
Valvoo, että jaoston alaisuuteen kuuluvat joukkueet noudattavat jaosto yhteisiä toiminta periaatteita
Suunnittelee jaoston varainhankinnan yhdessä jaoston kanssa
Toimii jaoston asioiden tiedottajana yhdessä sihteerin kanssa
Toimii yhdessä jaoston kanssa seuran ja jaoston toiminnan menestymiseksi

VARAPUHEENJOHTAJA

Huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estyneenä
Toimii puheenjohtajan apuna ja jaoston jäsenenä jaoston toiminnan menestymiseksi

SIHTEERI

Valmistelee yhteistoiminnassa puheenjohtajan, rahastonhoitajan ja muiden toimihenkilöiden kanssa jaoston kokousten käsittelyyn tulevat asiat
Laatii jaoston kokousten pöytäkirjat ja lähettää ne jaoston päätöksen mukaisesti jaostolaisille sekä joukkueenjohtajille.
Avustaa muiden asiakirjojen, kirjeiden laatimisessa ja allekirjoittaa ne yhdessä puheenjohtajan kanssa.

RAHASTONHOITAJA

Toimittaa jaoston tositteet tilitoimistolle kirjanpitoa varten ja huolehtii jaoston rahavaroista, joista hän on seuralle laillisesti vastuussa
Tarkastaa laskut ja antaa maksumääräykset
Antaa jaostolle lyhyen selostuksen jaoston tileistä jaoston kokouksissa tai niin usein kun se vaatii
Suorittaa puheenjohtajan hyväksymät laskut
Huolehtii kausimaksujen keräämisestä
Hoitaa pelaajien lisenssiasiat
Valvoo joukkueiden tilejä, joukkueiden tilien katseluoikeus ja käyttöoikeus
Opastaa joukkueiden rahastonhoitajat seuran taloudenhoidon toimintatavoille

VALMENNUSVASTAAVA

Vastaa jaoston valmennuslinjan luomisesta, kehittämisestä ja sen seurannasta.
Suunnittelee ja toteuttaa seuran valmentajien sisäisen ja ulkoisen koulutuksen
Seuraa, ohjaa, auttaa ja tukee seuran valmentajia
Koordinoi taito- ja kykykoulun ja maalivahtivalmennuksen

VUORO-JA KENTTÄVASTAAVA

Varaa kenttävuorot kunnalta ja Myötätuuli Areenasta
Tekee ja päivittää joukkueiden harjoitusvuoro kalenterin

PALKINTO- JA VARUSTEVASTAAVA

Tekee ja hyväksyy yhdessä puheenjohtajan kanssa varustesopimukset varustetoimittajien kanssa
Toimii joukkueiden ja varustetoimittajien yhdyshenkilönä
Hankkii palkinnot jaoston järjestämiin turnauksiin sekä jaoston ja seuran palkitsemistilaisuuksiin